S:t Sigfrids katolska församling

 Ministranter

Ordet ministrant kommer ifrån latinets ministrare som betyder tjäna. Ministranten bidrar till att mässan blir högtidligare, men inte bara det: han eller hon påminner också de andra gudstjänstdeltagarna om att de alla är kallade att tjäna - som Jesus tjänade oss.

Ministranten är inte bara en tjänare utan också ett exempel och en förebild.

Vill du bli ministrant? Anmäl dig hos prästen. 

Mässan firas varje söndag kl 9:00

polska

kl. 13:00

 • maj - 10

 • juni - 14

 • juli - 

 • augusti -​

kroatiska

​kl. 11:00

 • maj - 9, 23

 • juni - 13, 27

 • juli - 

 • augusti -​

arabiska

​kl. 12:30

 • maj - 17

 • juni - 21

 • juli - 19

 • augusti -​ 16

tagalog

​kl. 14:00

 • maj - 

 • juni - 

 • juli - 

 • augusti -​

spanska

​kl. 12:30

 • maj - ej

 • juni - 20

 • juli - 18

 • augusti -​ 15

vietnamesiska

​kl. 13:00

 • maj - 

 • juni - 

 • juli - 

 • augusti -​

engelska

Nationella mässor