S:t Sigfrids katolska församling

Trosundervisning

Alla barn och ungdomar (årskurs 1-9) är varmt välkomna.

Årskurs 1, 2 och 3 börjar kl.10:00 och avslutar undervisningen med mässan kl. 11:30.
Årskurs 4, 5, 6 och 7 börjar undervisningen med mässan kl. 11:30 och fortsätter till kl. 14:00
Ungdomar i årskurs 8 och 9 börjar kl. 16:30 och avslutar undervisningen med mässan kl. 18:00.

VÅRA KATEKETER