S:t Sigfrids katolska församling

Läroplan

Barnen skall lära känna Jesus Kristus och leva i gemenskap med Honom. I centrum står här Guds kärlek. Det är viktigt att ge barnen konkreta erfarenheter i liturgi och bön därför barnen skall aktivt ha deltagit i dem. Barnen skall erfara kyrkan och församling som ett hem och en plats som förknippas med positiva erfarenheter. 

GRUPP 1
  • 5 och 19 september

  • 3 och 17 oktober

  • 7 och 21 november

  • 5 december