S:t Sigfrids katolska församling

Läroplan

Barnen skall ha erfarit att Gud talar till oss genom samvetet; att människan trots sin benägenhet att synda alltid kan få försoning med Kristus och kyrka genom botens sakrament; att det finns olika sätt att tala med Gud i bönen, med ferdigformulerade böner eller med egna spontana böner. 

Barnen skall ha deltagit i firandet av försoningens sakrament (före första kommunion) och i firandet av söndags mässa och kyrkoårets stora fester.  

GRUPP 3
  • 5 och 19 september

  • 3 och 17 oktober

  • 7 och 21 november

  • 5 december