S:t Sigfrids katolska församling

Läroplan

De unga skall få en fördjupad kunskap om frälsningshistorien och Jesu liv. De skall bli alltmer förtrogna med mässan och Kyrkans liv. Deras samveten skall utvecklas och de skall vänja sig vid att regelbundet ta emot försoningens sakrament. 

 Missionsuppdraget - katoliker från många länder. Att bli en god vän -  mobbning. 

GRUPP 4
  • 5 och 19 september

  • 3 och 17 oktober

  • 7 och 21 november

  • 5 december