S:t Sigfrids katolska församling

Läroplan

Katolska kyrkans historia i världen och i Sverige.

Hur kyrkans tro har formulerats. 

Ungdomar ska repetera och fördjupa det som var i tidigare stadier. 

GRUPP 5
  • 5 och 19 september

  • 3 och 17 oktober

  • 7 och 21 november

  • 5 december