S:t Sigfrids katolska församling

Läroplan

Undervisningens mål är att leda den unge till en mogen relation med Jesus Kristus och att självständigt välja en katolsk tillhörighet. 

De unga skall ha kunskap om trosbekännelsens innehåll, firandet av det kristna mysteriet. 

GRUPP 6
  • 5 och 19 september

  • 3 och 17 oktober

  • 7 och 21 november

  • 5 december