top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Bara två veckor till Påsk1. COVID-19 - Fortfarande, redan från november, gäller förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Vår biskop skrev i brevet från 15 februari att han ”fått höra att långt fler än åtta personer har samlats och firat mässa i vissa församlingar. Det kommer fler och fler klagomål från polis och andra myndigheter, men också upprörda grannar till våra kyrkor som undrar om inte coronarestriktionerna gäller katoliker. Vi kan säkert förvänta oss rättsliga påföljder, om bestämmelserna inte åtlyds.”

Tills vidare gäller samma direktiv i vårt stift som tidigare. Bland annat:

• Vi firar inga offentliga gudstjänster i vårt stift den meningen att de skulle vara öppna för allmänheten.

• Möjligheten kvarstår för våra församlingar att erbjuda mindre grupper - enligt normen om maximalt åtta personer- att delta i mässa eller i undervisning. Åtta personer gäller även vid dop eller vigsel.

• Våra kyrkor ska hållas öppna för enskild bön och om möjligt för sakramental tillbedjan.

• Det måste ges tillfälle till bikt och kommunion.

• Normen om maximalt åtta personer under mässor inkluderar inte präster, ministranter och andra med en uppgift i liturgin. Det är åtta mässbesökare som avses.


Vår biskop Anders ber oss alla om förståelse och tålamod. ”Låt oss värna om varandras hälsa och gemensamt försöka bidra till att våra medmänniskor inom sjukvården inte får en orimlig börda.”

 

2. Veckobladet

VECKA 12
.pdf
Ladda ner PDF • 59KB

Angående nationella mässor vår god kontakta era präster i nationella missionerna. Här coronarestriktionerna gäller också.

 

3. Palmsöndagen - välsignade palmkvistar kan ni hämta från kyrkan, precis som föra året

 

4. Botens sakrament - Fastetiden påminner oss bland annat om ett behov av ständig omvändelse. På så sätt mognar vi som människor och som kristna. I vår församling kan man bikta sig en halvtimme före mässan men ni kan ringa till präster och boka tid för bikten. Vänta inte till De Heliga Tre Påskdagarna (Skärtorsdag, Långfredag eller Påskafton).

 

5. En guide för att fira Påsk i en pandemi - Senast på lördag före Palmsöndag kan ni ladda material "En guide för att fira Påsk i en pandemi". Vi kan göra allt som är möjligt för oss, så att påsken blir speciell och festlig - även om vi inte kan gå till kyrkan, även om gästerna inte kommer och även fast vi inte kommer att göra någon gemensam påskvandring som vi brukar.
177 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

VECKA 15

Stilla Vecka SKÄRTORSDAG 18:00 - Nattvardens instiftelse, Jesu sista måltiden, fottvagning LÅNGFREDAG 14:30 - Korsvägsandakt 15:00 - Långfredagens ceremoni, korshylning PÅSKVAKAN 10:00 - Matvälsignels

Vecka 13

Veckobladet Församlings reträtt 4 - 6 april bjuder vi församlingsmedlemmar på reträtt. Mässan med predikan: måndag kl 18:00 tisdag kl. 18:00 onsdag kl. 12:00 och 18:00 Tid för bikt inför Påsk På kroat

Comments


bottom of page