top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Kära Bröder och Systrar i Kristus 

YTTERLIGARE LÄTTNAD AV SMITTSKYDDSÅTGÄRDER FRÅN 15 JULI

Den 1 juli gjordes en rad anpassningar av restriktionerna som fanns för att förhindra spridningen av covid-19. Eftersom smittspridningen har fortsatt att minska har Folkhälsomyndigheten beslutat om ytterligare lättnader som gäller från den 15 juli.

Det som berör vår församling främst är att storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus.

Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst en meter till andra sällskap

 

STIFTSVALLFÄRDEN I VADSTENA

Lördagen den 4 september 2021 äger stiftsvallfärden rum i Vadstena. Mässan firas kl. 11.30 på Borggården och vallfärden avslutas med S:t Josefsandakt på borggården kl. 15.00.Vallfärdens tema: ”Vi behöver den helige Andes ljus och kraft för att bli en mer utåtriktad och evangeliserande Kyrka.” (Ur kardinalens predikan när han firade 20 år som biskop) I år blir det varken katolskt torg eller sakramentsprocession och sakramentandakt i Blåkyrkan utan vallfärden avslutas på borggården med S:t Josefsandakt kl. 15.00

 

DEN FÖRSTA VÄRLDSDAGEN FÖR FAR- OCH MORFÖRÄLDRAR OCH ÄLDRE

Påve Franciskus har i år instiftat Världsdagen för far- och morföräldrar och äldre att firas på fjärde söndagen i juli i anslutning till minnesdagen för S:t Joakim och S:ta Anna, Jesu morföräldrar.

I år infaller världsdagen söndagen den 25 juli och som tema för det första firandet har påven valt ”Jag är med dig alla dagar.” (Jfr Matt 28:20).

Vi befinner oss mitt i Familjeåret och påvens budskap är att alla äldre, inklusive de som inte är far- eller morföräldrar, behöver en familjemiljö att leva i. Alla familjer, och alla katoliker, måste bli medvetna om den roll deras äldre medlemmar har.

I de pastorala riktlinjer som dikasteriet för lekfolk, familjen och livet har utfärdat inför denna världsdag står det bland annat:

”I en globaliserad värld tas förhållandet mellan äldre och familjer inte längre för givet, utan tvärtom ifrågasätts det ständigt. Detta är en trend som tar sig olika uttryck beroende på geografiskt och kulturellt sammanhang, men det finns några återkommande tecken som tyder på att det kan vara fråga om en kris mellan äldre och familj, tecken i tiden som måste beaktas. Det pastorala arbetet på familjeområdet handlar ofta bara om parrelationer och förhållandet mellan föräldrar och barn, och saknar ofta den viktiga aspekten som gäller förhållandet mellan äldre föräldrar och vuxna barn, och mellan far/morföräldrar och barnbarn.”

Beslutet att hålla en världsdag för far- och morföräldrar och äldre har fattats i en tid präglad av pandemi och av de äldre generationernas lidande i alla delar av världen. Påvens uppmaning är att ta vara på världsdagen och uppmärksamma dem och deras stora betydelse för familjen och hela samhället.

Församlingar uppmanas att fira mässa då man ber för och firar både de äldre som finns mitt ibland oss och dem vi har förlorat i covid-19.

Kyrkan uppmanar också de unga att besöka sina mor- och farföräldrar och de äldre som är ensamma, och förmedla påvens budskap.

 

S:TA MARTAS SYSKON S:TA MARIA OCH S:T LASAROS HAR INFÖRTS I KYRKANS KALENDER DEN 27 JULI

S:ta Martas syskon S:ta Maria och S:t Lasaros har införts i kyrkans kalender den 27 juli.

Marta, Maria och Lasaros var syskon. De tog emot Herren i sitt hem: Marta betjänade honom omsorgsfullt, Maria tog hängivet till sig hans ord, och med sina böner utverkade de att brodern Lasaros uppväcktes från de döda.

Den latinska kyrkans traditionella osäkerhet om Marias identitet - Magdalena som Kristus uppenbarade sig för efter hans uppståndelse, systern till Marta, den synderska vars synder Herren hade förlåtit - vilket resulterade i att Marta ensam infördes den 29 juli i det allmänna romerska kalendariet (27 juli i Stockholms katolska stifts kalender), har lösts i nyligen genomförda studier, vilket bekräftas i det nuvarande romerska martyrologiet, som också ihågkommer Maria och Lasaros på den dagen. Dessutom firas de tre syskonen redan i vissa kalendrar tillsammans.

Med tanke på det viktiga evangeliska vittnesbörd som de visade på genom att välkomna Herren Jesus i deras hem, lyssna på honom uppmärksamt och tro att han är uppståndelsen och livet, har påven Franciskus beslutat att den 29 juli i det allmänna romerska kalendariet (27 juli i Stockholms katolska stifts kalender) inte bara skall firas som S:ta Martas obligatoriska minnesdag utan även hennes syskon S:ta Maria och S:t Lasaros skall firas på samma dag.

143 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

VECKA 15

Stilla Vecka SKÄRTORSDAG 18:00 - Nattvardens instiftelse, Jesu sista måltiden, fottvagning LÅNGFREDAG 14:30 - Korsvägsandakt 15:00 - Långfredagens ceremoni, korshylning PÅSKVAKAN 10:00 - Matvälsignels

Vecka 13

Veckobladet Församlings reträtt 4 - 6 april bjuder vi församlingsmedlemmar på reträtt. Mässan med predikan: måndag kl 18:00 tisdag kl. 18:00 onsdag kl. 12:00 och 18:00 Tid för bikt inför Påsk På kroat

Comments


bottom of page