S:t Sigfrids katolska församling

Kungörelser för 5:e Påsksöndagen  1. På söndagar firar vi två mässor i Borås, kl 9.00 på polska och kl 11.00 på svenska med max deltagare 50. Vi ber att hålla avstånd till varandra

  2. Kollekten lämnas in individuellt på ett bord inne i kyrkan.

  3. Var god respektera dina medmänniskor om du är sjuk och stanna hemma

  4. Vi kommer att uppdatera församlingen så snart ny information tillkommer. Titta gärna regelbundet på församlingens hemsida för att få del av den. www.boraskatolskakyrkan.com

  5. Under majmånad ber vi halv timme innan Mässans början Rosenkransbön inför Allraheligaste Sakrament

  6. På onsdag, den 13:e maj firar vi Jungfru Maria av Fatima. På den dagen firar vi två mässor: kl 12.00 och kl.18.00

  7. Nästa söndag mässor kl 9.00 på polska, 11.00 på svenska och 12.30 på tagalog

56 visningar