S:t Sigfrids katolska församling

Tack!

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på de senaste nyheterna

  • Facebook

Swish: 1230961961

Bg: 5173-8490

Nu gäller följande direktiv för offentliga mässor.


Ur meddelande från Biskopsämbetet:

  1. För allmänna sammankomster inomhus med anvisad sittplats är det tillåtet med maximalt 50 deltagare om lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd. Observera att präster, ministranter, kör, musiker, m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande inte räknas som deltagare.

  2. Maximalt 50 deltagare gäller även vid dop, vigsel, begravning, konfirmation och första kommunion.

  3. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. För att säkerställa detta kan man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och erbjuda utrymmet på övriga bänkrader som anvisade sittplatser. Om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska sällskapet delas upp med högst fyra deltagare i varje.


110 visningar