top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Om stiftets barnskyddsombud

Stockholms katolska stift tillsatte den 1 januari 2019 ett särskilt barnskyddsombud som ska bevaka skyddet för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet.

Tillsättningen ska garantera att stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp blir känd och praktiskt genomförd i alla sammanhang där aktiviteter med barn och unga förekommer.

Björn Håkonsson nås på e-post: 

barnskyddsombud@katolskakyrkan.se 

samt på telefonnummer: 070-33 22 904 

(tisdag-fredag kl. 8-12)

Barnskyddsombud

bottom of page