top of page

S:t Sigfrids katolska församling

En öppen grupp med trevliga människor som har mycket tid :-) 

Du är hjärtligt välkommen.

Om du vill vara med så kom till mässan kl 12:00 och fika med oss efteråt. 

 "Att vara ensam är skönt när man önskar vara det, men inte när man är tvungen att vara det."

ONSDAGSGRUPP

DAGLEDIGA OCH PENSIONÄRER

S:ta MONIKAS BÖNEGEMENSKAP

”Vidare säger jag: allt vad två av er kommer överens om att be om på jorden, det skall de få av min himmelske Fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”

(Matt 18: 19-20)

Alla som åtar sig att be den gemensamma bönen dagligen kan bli medlemmar i katolska mödrars S:ta Monikas gemenskap.

Gemenskapen ska försöka delta i förböns-tacksägelse mässa, en gång på första fredagen i månaden.

KÖR

"Jag vill sjunga till Herrens ära så länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är till."

Om du är intresserad av att sjunga i vår församlingskör, kom till körövningen

på tisdag kl 18:30

RANDKA 
MAŁŻEŃSKA

BO TYLKO RAZEM TO MA SENS

Möte för gifta par (på polska)

bottom of page