top of page

S:t Sigfrids katolska församling

 Ministranter

Ordet ministrant kommer ifrån latinets ministrare som betyder tjäna. Ministranten bidrar till att mässan blir högtidligare, men inte bara det: han eller hon påminner också de andra gudstjänstdeltagarna om att de alla är kallade att tjäna - som Jesus tjänade oss.

Ministranten är inte bara en tjänare utan också ett exempel och en förebild.

Vill du bli ministrant? Anmäl dig hos prästen. 

Mässan firas varje söndag kl 9:00

polska

kl. 13:00​

 • 10/3, 24/3, 

 • 14/4, 28/4

 • 12/5, 26/5

 • 8/9, 22/9

 • 13/10, 27/10

 • 10/11, 24/11

 • 8/12, 22/12

kroatiska

​kl. 11:00​

 • 9/3

 • 13/4, 27/4

 • 11/5, 25/5

 • 8/6

 • 13/7, 27/7

 • 10/8, 24/8

 • 14/9, 28/9

 • 12/10, 26/10

 • 9/11, 23/11

 • 14/12

arabiska

​kl. 12:30​

 • 21/4

 • 19/5

 • 21/6

 • 15/9

 • 20/10

 • 17/11

 • 15/12

tagalog

​kl. 14:00 Borås 

 • 21/4

 • 19/5

 • 14/6

 • 18/8

 • 15/9

 • 20/10

 • 17/11

 • 15/12

spanska

​kl. 12:30​

 • 20/4

 • 18/5

 • 15/6

 • 14/9

 • 19/10

 • 16/11

 • 14/12

vietnamesiska

​kl. 13:00​

 • 7/4

 • 5/5

 • 2/6

 • 13/9

 • 6/10

 • 3/11

 • 1/12

engelska

Nationella mässor

Mässor utanför Borås

ULRICEHAMN KL. 15:00

 • 7/4

 • 15/5

 • juni ej!

SVENLJUNGA KL. 15:00

 • 21/4

 • 19/5

bottom of page