top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Läroplan

Barnen skall ha erfarit att Gud talar till oss genom samvetet; att människan trots sin benägenhet att synda alltid kan få försoning med Kristus och kyrka genom botens sakrament; att det finns olika sätt att tala med Gud i bönen, med ferdigformulerade böner eller med egna spontana böner. 

Barnen skall ha deltagit i firandet av försoningens sakrament (före första kommunion) och i firandet av söndags mässa och kyrkoårets stora fester.  

GRUPP 3
  • 20/1

  • 3/2

  • 2/3, 16/3

  • 6/4, 20/4

  • 4/5, 18/5

bottom of page