top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Breviar

kyrkans dagliga bön- (ej svenska)

Dagens läsningar

"Saliga de som hör Guds ord ... ". 

Påvens böneintentioner

Stockholms  katolska stift

Korsvägsandakt

Vi har nu börjat fastetiden, som förbereder oss att fira påsken med glädjen över Frälsarens korsoffer på Golgota, hans död och uppståndelse som skänker världen hopp och frälsning. Vi gör det genom fastan, bönen och allmosan. Låt oss nu, när vi genom restriktionerna p g a pandemin, inte kan fira gudstjänster där hela församlingen kan delta, ta fastetiden på stort allvar med bön och fasta!

Här finns också texter som kan hjälpa er fira Korsvägsandakt privat, där ni befinner er.

Veckobladet

Församlingens kungörelser

nsplsh_e7649b23f371413680bfbe231370ebd5~mv2.jpg

"Omvänd er och tro på evangelium".

bottom of page