top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Jesus inför Pilatus.

I station

Jesus tar korset på sig.

II station

Jesus faller första gången.

III station

Jesus möter sin mor Maria.

IV station

Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset.

V station

Veronika torkar Jesu ansikte med en duk.

VI station

Jesus faller andra gången.

VII station

Jesus talar till Jerusalems kvinnor och barn.

VIII station

Jesus faller för tredje gången.

IX station

Jesus blir avklädd.

X station

Jesus korsfästs.

XI station

Jesus dör på korset.

XII station

Jesus tas ner från korset.

XIII station

Jesus läggs i graven.

XIV station

KORSVÄGSANDAKT

Helige Alfons Maria de’ Liguori (1696-1787)

bottom of page