S:t Sigfrids katolska församling

Jesus faller för tredje gången.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Tänk på hur Jesus faller för tredje gången, hur Han var totalt utmattad, Hans plågoandars obehärskade grymhet när de försökte skynda på Hans steg, trots att Han knappt kunde röra sig.
Min Jesus, så kränkt, genom den svaghets förtjänster som Du genomled på Din väg till Kalvarieberget, ge mig kraft att övervinna all mänsklig hänsyn och mina egna orättfärdiga böjelser, som har förlett mig till att förakta Din vänskap.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…

Tack!

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på de senaste nyheterna

  • Facebook

Swish: 1230961961 

Bg: 5173-8490

P.TOMASZ - 0768 71 61 72

P. WITOLD - 0761 99 98 66