top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Veronika torkar Jesu ansikte med en duk.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Betänk hur den heliga kvinna som bär namnet Veronika såg Jesus så illa behandlad och hur Han badade i svett och blod, torkade Hans ansikte med en duk. Betänk hur denna duk nu bär Jesu Heliga Anletsdrags avtryck.
Älskade Jesus. Ditt Ansikte var tidigare vackert, men under denna väg har det förlorat all sin skönhet. Såren och blodet har förvanskat det. Min själ var också en gång vacker när den fick Din nåd i dopet. Men jag har förvanskat den genom mina synder. Endast Du, min Återlösare, kan återge den dess ursprungliga skönhet. Gör det genom Ditt lidande, Jesus.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…

bottom of page