S:t Sigfrids katolska församling

Jesus korsfästs.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Tänk på hur Jesus sträckte ut sina händer sedan Han blivit lagd på korset och hur Han offrade sitt liv till sin Evige Fader för vår frälsning. Dessa grymma människor spikade fast Honom med spikar och, sedan de rest och fäst Korset lät de Honom dö i ångest på denna skamliga bjälke.
Min Jesus, föraktad av alla, fäst mitt hjärta vid Dig, så att jag blir kvar där att älska Dig och aldrig mer lämna Dig.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…

Tack!

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på de senaste nyheterna

  • Facebook

Swish: 1230961961 

Bg: 5173-8490

P.TOMASZ - 0768 71 61 72

P. WITOLD - 0761 99 98 66