top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Jesus tas ner från korset.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Tänk på hur två av Herrens lärjungar – Josef och Nikodemus – tog ned Honom från Korset sedan Han hade dött, hur de lade Honom i Hans lidande och sörjande Moders armar. Tänk på hur hon tog emot Honom med all sin ömhet och omfamnade Honom.
Smärtornas Moder, av kärlek till din Son, låt mig få vara din tjänare och be för mig.
Och Du, min Frälsare, då Du har dött för mig, tillåt mig att älska Dig, för jag längtar endast efter Dig, Dig, och ingenting annat.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…, Var hälsad Maria…

bottom of page