top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Jesus läggs i graven.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Tänk på hur lärjungarna bar Hans kropp tillsammans med Hans Heliga Moder för att begrava den. De stängde graven och gick sorgsna därifrån.
Min Jesus, begravd för min skull, jag kysser stenen som stänger inne Din Heliga Kropp. Men Du återuppstod på tredje dagen. Jag bönfaller Dig genom Din Uppståndelse att låta mig uppstå i härlighet tillsammans med Dig på den Sista Dagen, att förenad med Dig prisa och älska Dig i evighet.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…

bottom of page