top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Jesus inför Pilatus.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Tänk på hur Jesus, trots att Han var oskyldig, hade pinats och krönts med törnen och sedan dömts till döden på ett kors.
Jesus, du som älskar oss så, det var inte Pilatus; nej, det var mina synder som dömde Dig till döden. Jag ber Dig, genom denna smärtofyllda vägs förtjänster, att hjälpa min själ på vägen till evigheten.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…

bottom of page