top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Jesus blir avklädd.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Tänk på det våld, med vilken bödlarna klädde av Jesus. Hans tunika hade fastnat på Hans fruktansvärt sårade kropp och de drog den av Honom så hårdhänt, att skinnet följde med. Ha medlidande med din Frälsare, som var så grymt behandlad.
Oskyldige Jesus, genom Din plågas förtjänster, hjälp mig att avkläda mig all längtan efter världsliga ting, så att jag älskar bara Dig, som är värd all min kärlek.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…

bottom of page