top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Jesus talar till Jerusalems kvinnor och barn.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Tänk på hur dessa kvinnor grät av medlidande när de såg Jesus i denna fruktansvärda situation. De såg hur Blodet strömmade där Han gick. ”Jerusalems döttrar”, sa Han, ”gråt inte över mig utan över er själva och över era barn.”
Min Jesus, som har fått ta på Dig så mycket sorg. Jag gråter över alla de gånger jag förolämpat Dig, över den smärta de har orsakat och ännu mer över det obehag de har gett Dig, Du som har älskat mig så mycket. Det är Din kärlek mer än rädslan för helvetet, som får mig att gråta över mina synder.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…

bottom of page