top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Jesus faller första gången.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Tänk på den första gången som Jesus faller under sitt Kors. Hans Kropp var sargad av gissel. Hans huvud var krönt med törnen. Han hade förlorat mycket blod och Han var så försvagad att Han knappt kunde gå. Och ändå var Han tvungen att bära den stora bördan på sina skuldror. Soldaterna slog Honom utan förbarmande och Han föll flera gånger.
Min Jesus, det var inte korsets tyngd, utan mina synder som orsakade Dig så mycket smärta. Befria mig genom detta Ditt första fall från olyckan att falla i dödssynd.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…

bottom of page