top of page

Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Tänk på hur Vår Herres grymma fiender tvingade Simon av Cyrene att bära korset bakom Honom, när de såg hur Han höll på att falla. De var rädda att Han skulle dö på vägen i stället för att dö en skamfull död på korset.
Älskade Jesus, genom Din nåd ska jag inte vägra att bära korset. Jag accepterar det och jag omfamnar det. Särskilt accepterar jag den död Du har bestämt för mig, med all den smärta som den kan komma att innebära. Jag förenar den med Din död, jag offrar den åt Dig. Du har dött av kärlek till mig. Jag vill dö av kärlek till Dig. Hjälp mig genom Din nåd.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…

bottom of page