top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Jesus faller andra gången.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Tänk på hur Jesus faller under Korset för andra gången. Ett fall som förvärrar smärtan från såren i Hans huvud och lemmar.
Min Jesus, hur många gånger har Du inte förlåtit mig och hur många gånger har jag inte fallit igen och åter börjat såra Dig. Ge mig den hjälp jag behöver och bevara mig i Din nåd intill min död genom detta andra falls förtjänster.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…

bottom of page