top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Jesus möter sin mor Maria.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Tänk på mötet mellan Son och Mor, som ägde rum under denna väg. Deras blickar blev som många pilar som sårar dessa hjärtan som älskade varandra så innerligt.
Min älskade Jesus, genom den sorg som Du erfor i detta möte, ge mig nåden att få älska Din Heliga Moder.
Och du, min Drottning, som var så överväldigad av sorg, utverka åt mig nåden att ständigt och innerligt minnas din Sons lidande.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…, Var hälsad Maria…

bottom of page