top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Jesus tar korset på sig.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig

Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Tänk på hur Jesus tänkte på oss när Han gick denna väg med Korset på sina skuldror, hur Han offrade till sin Fader den död Han skulle möta.
Älskade Jesus. Jag välkomnar alla de lidanden Du har i beredskap åt mig intill min död. Jag ber Dig, på grund av Ditt lidandes förtjänster när Du bar Ditt Kors, att ge mig den hjälp jag behöver för att bära mitt kors med fullkomligt tålamod och accepterande.

Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.
Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.
Ge mig nåden att älska Dig för alltid.
Gör med mig vad Du vill. Fader vår…

bottom of page