top of page

KORSVÄGSANDAKT

Jesus inför Pilatus.

Jesus tar korset på sig.

Jesus faller första gången.

Jesus möter sin mor Maria.

Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset.

Veronika torkar Jesu ansikte med en duk.

Jesus faller andra gången.

Jesus talar till Jerusalems kvinnor och barn.

Jesus faller för tredje gången.

Jesus blir avklädd.

Jesus korsfästs.

Jesus dör på korset.

Jesus tas ner från korset.

Jesus läggs i graven.

bottom of page